Vergaderschema

De commissie van Stichting Advisering Monumenten en Ruimtelijke Kwaliteit Brabant vergadert iedere twee weken te Geertruidenberg. Desgewenst kan de commissie ter plaatse een plan komen beoordelen. In het onderstaande schema treft u de vergaderdata aan. Stukken kunt u, tot een week van tevoren, digitaal aanleveren via info@monumentenhuisbrabant.nl.

Vergaderschema 2019
1 februari 15 februari
1 maart 15 maart
29 maart 12 april
26 april 10 mei
24 mei 7 juni
21 juni 5 juli
19 juli 2 augustus
16 augustus 30 augustus
13 september 27 september
11 oktober 25 oktober
8 november 22 november
6 december 20 december