Structuur en stijl van monumenten

De architectuur en de omgeving zijn betekenisvol en dragen bij tot de beleving van identiteit, sfeer en karakter van monumenten op een speciale plek. Monumenten hebben vaak vanzelfsprekende opbouw en indeling. Die kenmerkende structuur is veelal te herleiden tot de oorspronkelijke functie en is afleesbaar in de verschijningsvorm van zowel het exterieur als het interieur. In die structurele ‘logica’ van het gebouwtype schuilt een belangrijk deel van de waarde van het monument.