Omgeving en detaillering

Monumenten staan nooit op zichzelf, maar zijn onlosmakelijk verbonden met hun omgeving. De ruimtelijke en maatschappelijke context zegt vaak iets over de functie en het type monument. Bij de beoordeling van aanvragen voor vergunning let de commissie op de zorgvuldigheid van de ingreep op drie schaalniveau’s :

– de inpassing van het monument in zijn landschappelijke of stedenbouwkundige omgeving;

– type monument, verschijningsvorm en bouwstijl;

– toepassing van materialen en kleuren en de uitwerking in details.