Het monument in zijn omgeving

Waar staat het monument? In de vlakke polder, in de historische binnenstad of aan de plas? De situering van een gebouw, de grondsoort van de  ondergrond, de opbouw van het landschap eromheen: het zijn allemaal  factoren die het gebouw inbedden in zijn specifieke context en iets zeggen over karakter en uitstraling van het monument. Voor de beoordeling van een bouwaanvraag let de commissie op de wijze waarop rekening is gehouden met de ‘logica’ van de omgeving. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het openhouden van doorzichten naar de achtergelegen weilanden, de plaats van nieuwe bijgebouwen op de kavel of de materiaal- en kleurkeuze van een nieuw hekwerk.