Maatschappelijk belang

In de Erfgoedwet, de provinciale en de diverse gemeentelijke monumentenverordeningen zijn spelregels vastgelegd die gelden voor het omgaan met beschermde monumenten. Voor de eigenaar van een monument betekent dit alles dat hij volgens de strikte letter van de wet vrijwel niets aan het betreffende monument mag veranderen zonder de daarvoor vereiste vergunning. De reden van deze maatregelen hiervoor moge duidelijk zijn: het maatschappelijk belang van het behoud van een beschermd monument voor toekomstige generaties reikt verder dan alleen het persoonlijk belang van de huidige eigenaar. Uiteindelijk is iedere eigenaar maar tijdelijk eigenaar!