Individuele aanpak

Een eerste bron voor het achterhalen van de waarde is de zogenaamde redengevende beschrijving. Van ieder beschermd monument is aangegeven- soms uiterst kort en soms heel uitgebreid- waarom het een beschermde status heeft. De gegevens uit een redengevende beschrijving en de het aanvullende onderzoek dat eventueel wordt uitgevoerd, vormen een belangrijke onderlegger bij het opstellen van plannen. Bij de beoordeling van plannen zal worden getoetst of de monumentale aspecten van het monument voldoende worden gerespecteerd.