Uitgangspunten

Het in stand houden en restaureren van monumenten is vaak een ingewikkelde aangelegenheid. Bij het behoud en de ontwikkeling van monumenten zijn meerdere partijen betrokken. Als eerste natuurlijk de eigenaren, maar ook overheden, adviescommissies en belangenverenigingen. De in de kantlijn staande principes en uitgangspunten geven de kaders aan waarbinnen de adviescommissie van Stichting Advisering Monumenten & Ruimtelijke Kwaliteit Brabant adviesaanvragen voor wijzigingsplannen aan monumenten beoordeeld. Tevens dienen zij als richtlijn voor de eigenaren die initiatieven voor hun monument ontwikkelen. Het doel van de principes en uitgangspunten is om positieve uitkomsten van planbeoordelingen met betrekking tot monumenten te bevorderen. Een beoordelingskader verhoogt immers de controleerbaarheid van ieders activiteiten, o.a. de discussies en adviezen van de adviescommissie.