Indieningsvereisten

Indieningsvereisten voor bouwaanvragen

Ontvankelijkheid aanvraag om advisering:
– Aanvraagformulier of verzoek vooroverleg;
– Status object en redengevende omschrijving van het object;
– Bouwkundige tekeningen bestaand en nieuw;
– Detailuitwerking bestaand en nieuw (1:10/1:5);
– Duidelijk fotoreportage op A4 formaat;
– Tekstuele werkomschrijving van alle uit te voeren werkzaamheden (bijv:
  vernieuwen voegwerk: uitslijpen voegen door het maken van een
  ontlastingssnede in het midden van de lintvoegen, daarna handmatig of
  pneumatisch uithakken van lint- en stootvoegen);
– Productinformatie van toe te passen materialen (bijv, van isolatiemateriaal, glas etc);
– Bouwhistorisch onderzoek met waardestelling bij herbestemming of zeer ingrijpende verbouwing;
– Kleuronderzoek bij wijzigen van de kleurstelling of bij verwijderen van verflagen.

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn, om te kunnen reageren.