Organisatie

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

– de heer A. M. T. Naterop, voorzitter (burgemeester gemeente Kapelle; voormalig burgemeester Aalburg en Boxtel)

– de heer mr. J.C.M. Pommer, secretaris en penningmeester (voormalig burgemeester gemeente Sint-Michielsgestel)

– mevrouw J. Eugster, bestuurslid (voormalig burgemeester gemeente Schijndel en Reusel – De Mierden)

 

Adviescommissie

De bij wet geregelde deskundigheid binnen de commissie, die het college adviseert in het kader van de Monumentenwet 1988 en de gemeentelijke monumentenverordening, is in de Memorie van Antwoord van de minister van OCW aan de Eerste Kamer (d.d. 20 oktober 2008) nader benoemd: deskundigheid is er tenminste “op het gebied van cultuurhistorie, bouw -/ architectuurhistorie, restauratie en landschap / stedenbouw”. Deze bezetting is dus een minimumvereiste. Hoewel meerdere disciplines in één persoon verenigd kunnen zijn, dient de commissie minimaal uit twee monumentendeskundigen te bestaan.

De adviescommissie van Stichting Advisering Monumenten & Ruimtelijke Kwaliteit Brabant bestaat in beginsel uit drie monumentendeskundigen, waarbij de drie hiervoor genoemde disciplines in de commissie zijn vertegenwoordigd. Indien dit voor de advisering noodzakelijk is kunnen andere disciplines, zoals bijvoorbeeld een kleurdeskundige of archeologie, aan de commissie worden toegevoegd.

Stichting Advisering Monumenten & Ruimtelijke Kwaliteit maakt gebruik van de diensten van:

– drs. Harrie Maas: wet- en regelgeving, beleidszaken, regionale cultuurhistorie en heemkunde, herbestemming

– drs. Hans Gunter: herbestemming, erfgoedtoerisme

– drs. Annélien van Kuilenburg: architectuurhistorica en specialist gebiedsgerichte monumentenzorg

– drs. Martijn de Jong: kunst- en architectuurhistoricus, bouwhistoricus en waardensteller monumentenzorg

– Monique van de Looi: bouwkundige, waardensteller monumentenzorg en bouwhistorica

– Karlijn Kersten MA, MSc: archeoloog, waardensteller monumentenzorg en bouwhistorica

– Bernard Siera: restauratiedeskundige, bouwkundige en waardensteller monumentenzorg

– ir. Frank Zuylen: architect en stedenbouwkundige

– ir. Dave Ellens: (restauratie)architect

– drs. ing. Harrie Boot: bouwkundige, boerderijdeskundige en heemkundige

– drs. Anne-Marie Visser: archeoloog.

 

Daarnaast kan een beroep worden gedaan op externe deskundigen, waarmee onze organisatie samenwerkt.