Gemeenten

Het afgelopen jaar heeft stichting AMRKB voor twaalf Brabantse gemeenten werkzaamheden verricht. Kernwoorden van de dienstverlening van stichting AMRKB zijn deskundig, maatwerk en kostenbesparend.

Het dienstverleningsaanbod van Stichting AMRKB sluit aan bij de behoefte van de gemeente. Afhankelijk van wat de gemeente wil, levert Stichting AMRKB de gewenste ondersteuning. Dat varieert van het bemensen van de complete monumentencommissie en/of commissie Ruimtelijke Kwaliteit, het leveren van de voorzitter of waardestellers monumentenzorg, tot het uitvoeren van een second opinion

De leden van de adviescommissie van Stichting AMRKB kunnen door hun ervaring en expertise heel effectief werken, waardoor de kosten beperkt kunnen blijven. Gemeenten kunnen op deze manier een flinke kostenbesparing realiseren. Uit de praktijk blijkt dat een groot deel van de adviesaanvragen in 20 minuten afgehandeld kan worden. Bij de inschakeling van drie deskundigen is de tijdsbesteding dus vaak niet meer dan één uur,