Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel (Brabantse) gemeenten te adviseren op het gebied van de monumentenzorg, historische (landschap)structuren, bebouwde omgeving en/ of andere aspecten van ruimtelijke kwaliteit. De advisering is gestoeld op deskundigheid, onafhankelijkheid en objectiviteit.