Deskundigheid

Volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dient de deskundigheid van het orgaan dat het college van B&W adviseert over vergunningaanvragen met betrekking tot rijksmonumenten belegd te zijn bij tenminste twee leden.

 

 

Voor de inhoudelijke advisering maakt de stichting gebruik van onafhankelijk en deskundige medewerkers van het Monumentenhuis Brabant en Stichting Behoud Monumenten Brabant, alsook wordt een beroep  gedaan op deskundige freelance-medewerkers. Onder andere waardestellers monumentenzorg, architectuur-en bouwhistorici, architecten, cultureel planologen, stedenbouwkundigen, landschapsdeskundigen en archeologen staan de stichting ter beschikking.