Dienstverlening

Gemeenten kunnen bij de stichting terecht voor onder andere de volgende dienstverlening:

– het adviseren over restauratie- en bouwplannen in het kader van de Monumentenwet en de
  gemeentelijke monumentenverordening
– expertise culturele planologie; het adviseren over en beoordelen van paragrafen cultuurhistorie &     
  archeologie van bestemmingsplannen (artikel  3.1.6 Bro)
– het vervaardigen van redegevende monumentbeschrijvingen en uitvoering van ander waardestellend onderzoek

– het uitvoeren van bouwhistorisch  onderzoek

– het beoordelen van monumentbeschrijvingen
– het adviseren over historische (landschap)structuren
– het uitvoeren van een second opinion

 Advies op maat behoort nadrukkelijk tot de mogelijkheden.