Kostenbesparend

De adviescommissie van de stichting bestaat in beginsel uit 3 monumentendeskundigen, maar kan desgewenst worden uitgebreid. Vanuit hun ervaring en expertise kunnen zij heel effectief werken, waardoor de kosten beperkt kunnen blijven. Gemeenten kunnen op deze manier een flinke kostenbesparing realiseren.